Disable Preloader

เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร

กำหนดการเปิดเรียนรุ่นที่ 17
วันที่ 15 ธันวาคม 2564
( สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 10 ธันวาคม 2564 )
#หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น
#จบแล้วทำงานญี่ปุ่น #กลับมามีงานทำ
คุณสมบัติในการสมัครเรียน
1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
4. ไม่มีรอยสัก /ประวัติอาชญากรรม /ประวัติการหลบหนีเข้าเมือง
5. มีใจรักงานด้านสุขภาพ อยากมีประสบการณ์ทำงานที่ญี่ปุ่น
หมายเหตุ กรณีที่ผู้สมัครเคยเข้าร่วมโครงการ IM หรือ เคยไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค
Technical Intern Training VISA มาแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบ #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานญี่ปุ่น จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเริ่มต้นเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่นครับ
โทรสอบถามได้ที่ อ.อภิชาติ โทร.089-1418113 หรือช่องทาง Facebook : เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์
#งานการบริบาล #เรียนแล้วทำงานที่ญี่ปุ่น #เงินดี #ถูกกฎหมาย #กลับมามีงานรองรับ 

ดูน้อยลง

Share: