Disable Preloader

เปิดเรียน

เปิดเรียน

เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ทุกวัน

หลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน เรียนจบแล้วทำงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ทั้งภาครัฐและเอกชน  เปิดเรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2563

หลักสูครการบริบาลไทย   ไปทำงานโรงพยาบาล  สถานพยาบาล ในประเทศญี่ปุ่น  เปิดเรียนวันที่  6  มกราคม 2564

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ facebook โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  ,  เรียนญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ 

เนื่องจากขณะนี้  Web ของโรงเรียนอยู่ในระหว่างปรับปรุงแก้ไข ทำให้การใช้งานติดขัด จึงขออภัยมา ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ  

 

Share: