โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545
ผ่านการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ครบ 10 ปี ในปี 2554 โรงเรียนรางวัลประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก

เปิดสอนหลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล  (840 ชั่วโมง) มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาให้นักศึกษาจบแล้ว สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาล หรือ เทียบโอนหน่วยกิต เพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ได้

ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลอิตาบาชิ ประเทศญี่ปุ่น เปิดสอนหลักสูตร การบริบาลเพื่อไปทำงานประเทศญี่ปุ่น  โดยมีบริษัทเจเวิร์ค เป็นผู้ดำเนินการในการเข้าทำงานประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน หลักสูตรบริบาลไทย ทำงานประเทศญี่ปุ่น

นายอภิชาติ แดงบัว
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

หลักสูตรการเรียนการสอน โรงเรียนรามบริรักษ์

รับสมัครแล้ววันนี้

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2545 เปิดสอนหลักสูตร พนักงานช่วยทางการพยาบาล (Nurse Aid) แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคเหนือ จบแล้วทำงานในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณด้วยมาตรฐานด้านวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และผนวกกิจกรรมเสริมพิเศษเฉพาะสาขาที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย เหมาะสมต่อจำนวนผู้เรียนเพื่อฝึกทักษะอย่างครบครัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ เปิดเรียนรุ่นต่อไป รุ่นที่ 109 วันที่ 19 กันยายน 2565 กดสมัครเรียนได้เลยนะคะ

สมัครเลยเรียนกับเรา

ประมวลวิดีโอ กิจกรรมของเรา

ข่าวและกิจกรรม โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติโดยสมาคมสถานศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักเรียนนักศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นในระดับต่า...

เดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น อีก 2 คน โดยนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เดินทางจากสนามบินสุวรรณภููมิเมื่อเย็นวันที่ 8 กันยายน 2565 ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าทำงานในศูนย์พยาบา...

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีกหนึ่งรุ่นที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเข้าทำงานกับทางโรงพยาบาลทาเคะซาโตะ 4 คน และเข้าทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ 1 คน

8 สิงหาคม 2565 นี้ Mr.Kazunori Aoki ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคโช ไค ( ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ ของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ได้จัดให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานระหว่าง นักศึกษาโ...

และนี่ก็เป็น1ตัวอย่างสำหรับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ที่ช่วงนี้ได้กลับมาเมืองไทยเยี่ยมบ้าน และพักผ่อน เพื่อเป็นการชาร์จแบต ให้กับตัวเอง หลังจากที่นักศึกษาทั้ง3คนนี้ได้ทำงานจนครบสัญญา 3...

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวมยุรี ปู่อ้าย นางสาวณัฐชยา ทากัน และนักศึกษารุ่นที่ 107 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบ สำนักงานส่งเสริมก...

ความประทับใจ จากผู้เรียน