การขอ ใบรับรองขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ต้องการใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สพส.14)สามารถเข้าไปยื่นคำร้องขอได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด...

อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นใหม่แล้ว สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 สามารถสามัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนรามบริรักษ์เชียง...

อ่านต่อ

รุ่น 101 เรียนจบภาคทฤษฎี

เรียนจบภาคทฤษฎีแล้วค่ะ สำหรับนักศึกษารุ่นที่ 101 โดยนักศึกษาที่สอบผ่านภาคทฤษฎีแล้วพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาล จะได้เข้าพิธีติดเข็มตราเพื่อแสดงถึงความพร้อมของนักศึกษา ก้าวต่อไปขอให้ทุก...

อ่านต่อ

หลักสูตรการอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่

การเรียนการสอน Academic Program · เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ หลักสูตร 6 เดือน กาเรียนการสอน Theory ภาคทฤษฎี 3 เดือน นักศึกษาจะได้เรียนในห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย โดยมีทีมงานพยาบาลที่มีคุณภาพ พร้อมห้องเรียนปรับอากาศทุกห้องเรียน การปฏิบัติ Workshop ภาคปฏิบัติ 3 เดือน นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ได้รับอนุญาตให้ฝึกงานจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง) โดยมีอาจารย์พยาบาลคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

การเรียนภาคปฏิบัติ

นักศึกษาจะได้รับการฝึกภาคปฏิบัติจริง เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในโรงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข โดยโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณะสุขให้นักศึกษาเข้าฝ...

ข่าวและกิจกรรม
หลักสูตร การอบรมพนักงานทางการพยาบาล 6 เดือน

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์.นาโอกิ อิตาบาชิ ผู้อำนวยการ สถานพยาบาลอิตาบาชิ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะที่ท่านเป็นประธานที่ปรึกษาโรงเรียน ราม...

ขณะนี้สถานการณ์ covid-19 ได้มีการผ่อนคลายลง ประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้สามารถเข้าในประเทศได้ หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ได้มีการปิดประเทศ นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่สอบผ่านและรอเดินทางเพื่อไ...

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการสัมมนาออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงานและสาธารณสุขญี่ปุ่น ได้ถ่ายทอดสดส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังออนไลน์ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ซ...

ขอแสดงความยินดีกับ นส พรพนิตตา ต่อพิทักษ์พงษ์ ( ต้าร์) นศ โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ซึ่งไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า ผู้ฝึกปฎิบัติงานเทคนิค สาขาการบริบาล ( Training Intern Visa ) จนถึงตอนนี้เป...

วันที่ 7 ตุลาคม 2021 ที่ผ่านมานักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ 4 คน ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทางSkype เพื่อรับเข้าทำงาน ได้ทำการเซ็นสัญญาจ้างงานกับโรงพยาบาล Takesato ซึ่งตั้งอยู่เมือง Kasukabe จังหวั...

เรื่องชี้แจง เนื่องจากมีความเข้าใจผิดในเรื่องชื่อของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ กับ โรงเรียนรามบริรักษ์ (ไม่มีเชียงใหม่) โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแจ้งว่า โรงเรียนไม่ได้เป็นโร...

ความประทับใจ จากผู้เรียน