Disable Preloader

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้การเดินทางลำบาก แต่ทางเราไม่หวั่นแม้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย จึงได้จัดส่งสัญญาให้เซ็นถึงบ้าน

  ของแสดงความยินดีกับ   น.ส.ณัฏฐ์ชุดา นิโรจน์อำนวย และ น.ส.ปวีย์ธิดา นิโรจน์อำนวย ได้เซ็นสัญญากับทางสถานบริบาล Meikokai ที่เมือง Chikusei จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อย ต่อจากนี้เป็นขั้นตอนขอ COE และขอวีซ่า ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 คน จะเป็นชุดแรกที่เข้าทำงานกับทางสถานบริบาล Meikokai

Share: