Disable Preloader

งาน Event ฤดูร้อน รพ.ทาเคซาโต้

งาน Event ฤดูร้อน รพ.ทาเคซาโต้

การแสดงของศิษย์เก่าโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ไปทำงานในโรงพยาบาลทาเคซาโต้ ประเทศญี่ปุ่น โดยโรงพยาบาลได้จัดงาน Event ฤดูร้อนขึ้น  ณ โรงพยาบาลทาเคซาโตั  ประเทศญี่ปุ่น

Share: