Disable Preloader

ต้อนรับนายแพทย์ Ono Tomayuki

ต้อนรับนายแพทย์ Ono Tomayuki

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ได้ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ Ono Tomoyuki ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Takesato จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น   ในโอกาสที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยต่างก็เปิดประเทศ และอนุญาตให้นักธุรกิจสามารถเดินทางได้

สำหรับการมาเยี่ยมโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ในครั้งนี้ นายแพทย์ Ono Tomoyuki ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาของโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่  กลุ่มที่กำลังจะเริ่มทยอยเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ที่โรงพยาบาลTakesato  และ ในโอกาสเดียวกันนี้ นายแพทย์ Ono Tomoyuki ได้ให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักศึกษากลุ่มที่กำลังรอสอบสัมภาษณ์   และกลุ่มที่กำลังศึกษาด้านการบริบาลเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ด้วยความเป็นกันเอง

Share: