Disable Preloader

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษา

#จบแล้วทำงานญี่ปุ่น #กลับมามีงานทำ #สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการไปกับโครงการIMMเท่านั้น
คุณสมบัติในการสมัครเรียน
1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ
4. ไม่มีรอยสัก /ประวัติอาชญากรรม /ประวัติการหลบหนีเข้าเมือง
6. มีใจรักงานด้านสุขภาพ อยากมีประสบการณ์ทำงานที่ญี่ปุ่น
โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศ
และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบ #หลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่น จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเริ่มต้นเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่นครับ

โทรสอบถามได้ที่ อ.อภิชาติ โทร.089-1418113 หรือช่องทาง Fanpage : เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์ 

Share: