Disable Preloader

ผอ.โรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน เข้าเยียม

ผอ.โรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน เข้าเยียม

เมื่อวันที่  8  กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา  นายโทโมยูกิ  โอโนะ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทาเคะซาโตะเบียวอิน  เมืองคาสึอาเบะ  จังหวัดไซตามะ  ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมและพูดคุยกับนักศึกษาของโรงเรียน   และพร้อมรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการบริบาลญี่ปุ่นจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เข้าทำงานกับโรงพยาบาล

Share: