Disable Preloader

พร้อมรอรับนักศึกษา

พร้อมรอรับนักศึกษา

จากสถาณะการณ์ โควิด-19  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ เราพยายามดูแลและป้องกันนักศึกษาทุกคน  และเพื่อเตรียมพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในรุ่นต่อไป  โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการพ่น ฉีด ยาฆ่าเชื้อ ทุกจุดในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบ  พร้อมจัดระยะห่าง อุปกรณ์ทำความสะอาด และมาตรการป้องกันต่างๆ ตามแนวทางของ ศบค.และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ             

          สำหรับผู้ที่ยังว่าง หรืออยู่ในระหว่างตัดสินใจเรียน  ยังสามารถโทรมาสอบถาม หรือสมัครเรียนทางเว็บได้ อยู่นะคะ ส่วนวันเปิดเรียนที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต

          “รอวันที่เราจะได้เจอกันนะคะ”  

Share: