Disable Preloader

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2562 ที่ผ่านมาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีนายธวัชชัย   ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี  โดยมีนายอภิชาติ    แดงบัว ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงาน  และในครั้งนี้ยังมีรุ่นพี่ที่ทำงาน ณ สถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่นได้ VDO  conference เพื่อแสดงความยินดีกับน้องๆที่จบการศึกษา  และนายแพทย์นาโอกิ  อิตาบาชิ ผู้อำนวยการสถานพยาบาลอิตาบาชิ/ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาพร้อมนำหมายสาสน์ แสดงความยินดีจาก  นายChikara   Hariya  นายกเทศมนตรีเมืองโคกะ  จังหวัดอิบารากิ  ประเทศญี่ปุ่น มาอ่านให้นักศึกษาที่จบการศึกษาในครั้งนี่ด้วย  

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคน และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพต่อไป

Share: