Disable Preloader

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

ร่วมประเพณีเดินขึ้นดอย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา โรงเรียน​ราม​บริรักษ์​เชียงใหม่  ได้ร่วมกิจกรรมประเพณีเดินขึ้นดอย  เนื่องในวันวิสาขยูชา  เพื่อเป็นพุทธบูชา สืบสานประเพณี ของชาวเชียงใหม่  โดย​ได้จัดหน่วย​บริการ​​น้ำดื่ม​และปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ แก่ประชาชน​ที่ร่วม​เดินขึ้นดอยสุ​เทพในวันนี้  

Share: