Disable Preloader

สัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประเทศญี่ปุ่น

สัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประเทศญี่ปุ่น

ต้อนรับปีใหม่ 2566 ด้วยภาพบรรยากาศ ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 7 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) และสนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Friends ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียน รามบริรักษ์เชียงใหม่

Mr Aoki ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้เป็นผู้ประสานงาน และให้การต้อนรับ Mr. SEKIGUCHI

ผู้อำนวยการ ในส่วนงาน KAIGO Business ของบริษัท Friend และ

Mr. MOCHIZUKI

ผู้อำนวยการ Chiangmai office ของบริษัท Friend

สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ จะนับได้เป็นนักศึกษาชุดที่ 2 ที่จะได้ไปทำงานกับรุ่นพี่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ที่กำลังทำงานอยู่ ทั้งนี้ทางโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้ง 7 คนในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ด้วยครับ

Share: