Disable Preloader

สัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai

สัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai

อีกหนึ่งของภาพบรรยากาศ  ที่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่จำนวน 9 คน จากทั้งหมด 24 คน ซึ่งสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ( N4 ) แล้ว สนใจลงซื่อเข้าสัมภาษณ์งานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เมือง Chikusei จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งการสัมภาษณ์ครั้งนี้จัดขึ้นที่ โรงเรียน รามบริรักษ์เชียงใหม่

โดย Mr Aoki ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ได้เป็นผู้ประสานงาน และให้การต้อนรับ Executives Director of Meikokai Group Mrs. Hisako Sakai และ President of Special Elderly Nursing Home Shiunso Mr.Toro Sakai ( เฉพาะ Mr. Toro Sakai ร่วมสัมภาษณ์โดยผ่านโปรแกรม Zoom ) สำหรับผู้ที่สอบผ่านการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ จะนับได้เป็นนักศึกษาชุดที่ 2 ที่จะได้ไปทำงานกับรุ่นพี่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ที่กำลังทำงานอยู่

ทั้งนี้ทางโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้ง 9 คนในการสัมภาษณ์งานครั้งนี้ด้วยครับ

Share: