Disable Preloader

เข้าทำงานโรงพยาบาลชิราโทริ ประเทศญี่ปุ่น

เข้าทำงานโรงพยาบาลชิราโทริ ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากที่นักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วจะได้เข้าฝึกอบรมด้านการบริบาลญี่ปุ่น จากศูนย์ฝึก Jateo เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และขณะนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ตอนนี้นักศึกษา จำนวน 1 คน ได้เข้าไปทำงานร่วมกับรุ่นพี่นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ อีก 2 คน ที่ทำงานกับสถานบริบาลชิราโทริ ประเทศญี่ปุ่น

Share: