Disable Preloader

เข้าทำงาน สถานพยาบาล Siunsou Meikokai Chikusei

เข้าทำงาน สถานพยาบาล Siunsou Meikokai Chikusei

สองพี่น้อง บิว  โบว์ นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่     ทั้ง 2 คน ผ่านการอบรมด้านบริบาลญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังเป็นนักศึกษาชุดแรกที่เข้าทำงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เมือง Chikusei จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น  โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

Share: