Disable Preloader

เชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำงานบริบาล

เชิญร่วมงานสัมมนาแนะนำงานบริบาล

ข่าวดีมาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจทำงานในประเทศญี่ปุ่น ด้านงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ    ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนา ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้  ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นมาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น และ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริบาลในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ เล็งเห็นถึงโอกาสในการไปทำงานบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ทำงานด้านบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่ญี่ปุ่น ( ต้า น.ส.พรพนิตตา ต่อพิทักษ์พงษ์ ) ได้เข้าร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ทำงานด้วย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อนยืนยันการเข้าร่วมงาน ผ่านลิ้งค์แบบฟอร์มด้านล่างนี้ หรือแสกน QR Code ผ่านทางเอกสารที่แนบมา ภายในวันที่ 17ธันวาคมนี้
https://forms.gle/PsWhLZ67qif6VW9A6
 

Share: