Disable Preloader

เซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai

เซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai

ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ทั้ง4 คนครับ ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 09 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาทั้ง 4 คนได้ตกลงเซ็นสัญญาจ้างงานกับทางสถานบริบาล Shiunsou Meikokai ที่เมือง Chikusei จังหวัด Ibaraki ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ทางบริษัทเคโชไคประเทศไทย จำกัด และโรงเรียนรามบริรักษ์ เชียงใหม่ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาทั้ง 4 คน ให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทั้งปวง ทั้งในด้านการงานและการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จนสามารถประสพความสำเร็จดั่งที่หวังตั้งใจไว้ด้วยครับ がんばれ!

Share: