Disable Preloader

แสดงความยินดีกับนักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

แสดงความยินดีกับนักศึกษาเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ น้องเดียร์ และน้องนี นักศึกษาโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ที่ได้เดินทางไปทำงานที่ โรงพยาบาล UENOHARA ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 นี้  เป็นทีมแรกของปีหลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เปิดประเทศ  โดยมีอาจารย์ของโรงเรียนเดินทางไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ   และจะมีนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ทยอยเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีก    

Share: