Disable Preloader

Syumeikan ต้อนรับนักศึกษา

Syumeikan ต้อนรับนักศึกษา

สถานพยาบาล Syumeikan  จังหวัด Ibaraki  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีรับเข้าทำงานให้กับนักศึกษาที่จบจากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ จำนวน 3 คน  และยังจะมีนักศึกษารุ่นต่อไปพร้อมเดินทางไปร่วมงานอีกเร็วๆ นี้

Share: