Disable Preloader

กำหนดการเปิดเรียน

กำหนดการเปิดเรียน

กำหนดการเปิดเรียน

หลักสูตร พนักงานทางการพยาบาล เปิดรุ่นที่ 112  วันที่   26  มิถุนายน 2566

#หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานประเทศญี่ปุ่น

#จบแล้วทำงานญี่ปุ่น #กลับมามีงานทำ #สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการไปกับโครงการIMMเท่านั้น

คุณสมบัติในการสมัครเรียน

1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 - 43 ปี เพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อ

4. ไม่มีรอยสัก /ประวัติอาชญากรรม /ประวัติการหลบหนีเข้าเมือง

6. มีใจรักงานด้านสุขภาพ อยากมีประสบการณ์ทำงานที่ญี่ปุ่น

โรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่ ได้ทำ MOU ร่วมกับสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น และมีบริษัทรองรับนักศึกษาเพื่อเข้าไปทำงานในสถานพยาบาลในประเทศญี่ปุ่น อย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่จบ #หลักสูตรการบริบาลไทยทำงานญี่ปุ่น จากโรงเรียนรามบริรักษ์เชียงใหม่จะเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานดูแล และพนักงานช่วยเหลือ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างเริ่มต้นเท่ากับพนักงานชาวญี่ปุ่นครับ

โทรสอบถามได้ที่ อ.อภิชาติ โทร.089-1418113 หรือช่องทาง Fanpage : เรียนญี่ปุ่น งานญี่ปุ่นกับโรงเรียนรามบริรักษ์

#งานการบริบาล #เรียนแล้วทำงานที่ญี่ปุ่น #เงินดี #ถูกกฎหมาย #กลับมามีงานรองรับ

 

Share: